อาคารและสถานที่

โรงเรียนราชินีวิพัฒน์

อาคารเรียน

อาคาร 4 ชั้นที่ประกอบด้วยห้องเรียน ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด และห้องซ้อมดนตรีไทยและสากล

หอพักนักเรียน

อาคาร 3 ชั้น ความปลอดภัยสูง ใช้ระบบคีย์การ์ด แบ่งสัดส่วนห้องนอน พักผ่อน ห้องน้ำ ตามการใช้งานอย่างลงตัว

สิ่งแวดล้อม

โรงเรียนตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ อากาศบริสุทธ์ พื้นที่มากกว่า 100 ไร่ของโรงเรียน ได้รับการปรับภูมิทัศน์อย่างสวยงามและใกล้ชิดธรรมชาติ

Rajini Wipat School

โรงเรียนราชินีวิพัฒน์เราเป็นสถาบันการศึกษาที่นักเรียนได้รับการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการ เป้าหมายหลักของโรงเรียนคือการจัดให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ ที่ซึ่งนักเรียนสามารถมีสมาธิกับการเรียน ค้นพบตัวตนและบรรลุศักยภาพสูงสุด เป็นโรงเรียนประจำและไปกลับที่มีการศึกษาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับนักเรียนอายุ 12-18 ปี

แนวความคิดในการออกแบบ

แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม พื้นที่ตั้งโครงการเป็นทุ่งโล่งติดกับแม่น้ำบางประกง มีลมพัดผ่านภายในทั้งลมประจำและลมจากแม่น้ำ ในการวางผังอาคารจึงคำนึงถึงสภาพแวดล้อม ทิศทาง ลม แดด รวมถึงมุมมองที่ตัวอาคารจะสามารถเชื่อมโยงได้จึงเลือกวางอาคารตามแนวเลียบแม่น้ำบางประกงซึ่งสอดคล้องในแนวทิศเหนือ-ใต้พอดี ทำให้อาคารสามารถรับลมจากแม่น้ำบางประกงและมุมมองสู่แม่น้ำได้ รวมถึงมีขอบคันกั้นโดยรอบโครงการเป็นแนวรั้วไปในตัวโครงการประกอบด้วย อาคารเรียน อาคารโรงอาหาร (รองรับนักเรียน ๓๐๐ ที่นั่ง) อาคารหอพักนักเรียน อาคารหอพักครู และอาคารสนับสนุนต่างๆ มุ่งเน้นหัวใจในการออกแบบหลัก ๓ ข้อ คือ

 

 • Heritage spirit จิตวิญญาณที่สืบสานต่อมา
 • Education 3.0 การศึกษา 3.0
 • Sustainable life คิดเพื่อชีวิตยั่งยืน

จิตวิญญาณที่สืบสานต่อมา

พูดถึงหัวใจที่เป็นเครื่องหมายที่สื่อถึงความเป็นโรงเรียนราชินีคือ “ดอกพิกุลสีขาว” สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนราชินีถูกนำมาใช้สร้างอัตลักษณ์ให้กับอาคารและโครงการ สร้างการสื่อสารโดยตรงกับนักเรียนและผู้พบเห็น ส่วนหนึ่งของการนำดอกพิกุลมาใช้ใน การตกแต่งเปลือกอาคาร (Façade) จึงใช้เป็นบล็อกช่องลมลายดอกพิกุลสีขาว อันเป็นวัสดุที่หาง่าย และสื่อถึงความเป็นผู้หญิง ความสงบเรียบร้อย สร้างลวดลาย (Pattern) ให้เกิดความทันสมัยตามยุค และยังใช้สร้างความเป็นส่วนตัว (Privacy) ป้องกันมุมมองจากภายนอกที่มองเข้ามาในอาคารที่เป็นโรงเรียนหญิงล้วนได้อย่างดีแต่ไม่ปิดทึบจนเกินไป และยังสามารถระบายอากาศให้อาคารไม่ร้อนอีกด้วย

การศึกษา 3.0

เน้นการสร้างพื้นที่ Collaborative Learning, Technology, Customize Learning Space, Active Learning เพื่อส่งเสริมการศึกษาสมัยใหม่ ที่ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้เอง และรองรับ Education 4.0 ในอนาคต มุ่งเน้นและสนับสนุนการทํางานร่วมกันเป็นทีมและแบ่งปันความรู้ร่วมกันในกลุ่มผู้เรียน บันไดที่ออกแบบให้สามารถนั่งได้ คอร์ทขนาดใหญ่สำหรับการรวมกลุ่มภายใน เป็นพื้นที่พิเศษที่จะทำให้เกิดความร่วมมือกัน อาคารพื้นที่ภายนอก เช่น ลานอัฒจันทร์ ลานปลูกผักสวนครัวบริเวณโรงอาหาร สนับสนุนให้มีกิจกรรมกลุ่มของผู้ใช้งาน ทุกชั้นเรียนจัดให้มีห้องพักครูเพื่อการดูแลที่ทั่วถึง และมีตู้ล๊อกเกอร์เพื่อการใช้งานในแต่ละคาบเรียน

นอกจากนั้น ยังมีอาคารโรงอาหาร ที่นอกจากจะใช้ในการรับประทานอาหารร่วมกันแล้ว ยังมีห้องเรียนสำหรับทำอาหารและเบเกอรี่ รวมถึงแปลงปลูกผักสวนครัวที่นำมารับประทานได้ การออกแบบนี้ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ชีวิตในทุกๆส่วน และใช้เป็นที่เรียนรู้ได้ตลอดเวลา

คิดเพื่อชีวิตยั่งยืน

อาคารในโครงการถูกวางตามแนวทิศเหนือ-ใต้ มุมมองห้องเรียนหันออกสู่แม่น้ำบางประกงและอีกด้านมองเห็นสวน โครงการมีลักษณะเป็นกลุ่มอาคาร การเดินเชื่อมกันระหว่างอาคารมีส่วนสำคัญในการใช้งานในระยะยาว ทุกการเชื่อมต่อของอาคารจัดให้มีหลังคาในทุกส่วน อาคารหลักได้ถูกออกแบบเป็น ๒ ปีกซึ่งใช้เป็นห้องเรียนและมีคอร์ทกลางอาคาร ให้เปิดรับแสงสว่างจากธรรมชาติ โดยมีหลังคา Skylight ให้แสงสว่างบริเวณนี้ จึงใช้หลังคาไฟเบอร์กลาส โปร่งแสง ลอนลูกฟูกเล็ก สีขาวขุ่น เพื่อนำแสงเข้าอาคารให้ไม่ร้อนและใช้งานได้จริง เหมาะสำหรับใช้จัดสัมมนาวิชาการและ งานกิจกรรมกลุ่มต่างๆ ได้อย่างดี ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ  แนวทางเดินมีต้นไม้พุ่มเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้ตัดกับอาคารสีขาว ทำให้อาคารดูสดชื่นและน่าใช้งานมากขึ้น ส่วนโถงอาคารและคอร์ทกลางที่โล่งนั้นลมสามารถพัดผ่านเข้าอาคารได้ตลอดเวลา

หอพักนักเรียน

หอพักนักเรียน หรืออาคารพิกุลแก้ว เป็นอาคารสามชั้น แบ่งออกเป็นสองปีกโดยมีลานตรงกลางให้เป็นพื้นที่กิจกรรมในร่ม มีทางเข้าเป็นระบบ Keycard ดังนั้นนักเรียนและคุณครูผู้หญิงเท่านั้นจะมีสิทธิ์ใช้บัตรเข้า-ออก และไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอก รวมถึงคุณครูผู้ชายเข้าไปยังหอพัก ห้องนอนนักเรียนมัธยมต้นจะเป็นห้องนอนรวม 10 เตียงเดี่ยวต่อห้อง ส่วนนักเรียนมัธยมปลายจะใช้เตียงชุดสองชั้น โดยชั้นล่างจะเป็นโต๊ะเขียนหนังสือ ให้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น อยู่กัน 4 เตียงต่อห้อง และมีคุณครูเวรดูแลในแต่ละชั้น

ในแต่ละชั้นจะมี ห้องเรียนรู้ส่วนกลาง (Study Hall) สำหรับให้นักเรียนทำกิจกรรม ทบทวนบทเรียน ใช้อินเตอร์เน็ต และเป็นที่พบปะของนักเรียน มีห้องใหญ่และห้องเล็ก เพื่อให้สะดวกต่อการทำกิจกรรมที่แตกต่างกัน
ส่วนด้านหลังของอาคารจะเป็นห้องน้ำซึ่งถูกแบ่งเป็นโซน อ่างล้างหน้า ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ ห้องแต่งตัว และอ่างซักล้าง โดยแต่ละชั้นจะมีชั้นละ 20 ห้อง ทำให้นักเรียนสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและไม่อึดอัด

 

สิ่งแวดล้อมในรั้วโรงเรียน

เพราะหนึ่งในพันธกิจของโรงเรียนมีเป้าหมายในการสร้างเสริมความรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร การออกแบบอาคารและสถานที่ของโรงเรียนราชินีวิพัฒน์ จึงเป็นการออกแบบพื้นที่กิจกรรมในส่วนต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง ทำงานร่วมกันเป็นทีม และแบ่งปันความรู้ร่วมกันในกลุ่มนักเรียน

ในอาคาร บันไดที่ออกแบบให้สามารถนั่งคุยกันได้ ห้องดนตรีไทยห้องดนตรีสากลสำหรับซ้อม ห้องโภชนาการที่นักเรียนสามารถทำอาหารและอบขนม มีลานกิจกรรมกระจายอยู่ทั่วไป

ส่วนภายนอกอาคารก็จะมีแหล่งเรียนรู้ที่โรงเรียนจัดไว้ให้ได้ทำกิจกรรมกลางแจ้ง ปลูกผักสวนครัว ทำปุ๋ยอืนทรีย์ ทำนาสาธิต เพาะเห็ด มีสนามสำหรับออกกำลังกาย และเส้นทางเดินและปั่นจักรยานรอบโรงเรียน นักเรียนจะได้ลงมือทำกิจกรรมทุกอย่างด้วยตัวเอง และในวันเสาร์-อาทิตย์ก็มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อให้นักเรียน ได้ค้นพบตัวตนจากกิจกรรมที่ได้ทำ

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า